NAVRHNĚTE ALTÁN NA VINIČNÍ KOPEC

16.6. – 30.6.2017

V květnu 2017 vstoupil volně přístupný živý park PŘÍSTAV 18600 na Rohanském nábřeží v Karlíně do své čtvrté sezony. Stejně jako v předchozích letech nabízí park letní sociálně – kulturní program, pop-up kavárnu, místo pro aktivní odpočinek a setkávání a hry pro děti i dospělé pod širým nebem. Tématem sezony 2017 je vybudování altánu s výhledem na řeku na „viničním kopečku“.

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT

Hledáme zájemce z řad architektů, designérů či umělců do 35 let, kteří by chtěli navrhnout koncepci  altánu a přístupové cesty k němu a poté stavbu ve spolupráci s Přístav 186 00 vlastními silami realizovat.

POPIS PROJEKTU

Jedná se o zastřešený intimní prostor se sezením a výhledem na řeku v jednotném funkčním a vizuálním celku včetně přístupové cesty. Vzhledem k charakteru parku  se preferuje použití přírodních materiálů, betonu, betonových prefabrikátů a recyklovaných materiálů.
Altán nabídne klidné posezení s výhledem na řeku i park a úkryt v případě nepřízně počasí pro návštěvníky Přístavu 186 00. Důraz je kladen na estetickou a architektonickou hodnotu, soulad s vrcholkem viničního kopce, funkčnost, trvanlivost a bezpečnost.

TERMÍN

Zájemci mohou zasílat své návrhy průbežně do 30. 6.2017 na adresu jakub@18600.cz s předmětem “Altán”.

SPECIFIKACE ZADÁNÍ A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

 • navrhnout altán a přístupovou cestu pro vrcholek viničního kopečku
 • navržená stavba musí splňovat základní bezpečnostní normy
 • náklady na realizaci stavby nesmí přesáhnout 30.000,- Kč (bez DPH)
 • objekt altánu musí být odolný proti snadnému zničení a degradaci vlivem počasí
 • stavba musí být bezpečně a pevně založena na vrcholu kopečku a respektovat terén umístění
 • návrh objektu dodaný v rámci výzvy musí obsahovat technickou specifikaci stavby a instalace včetně použitého materiálu a cenové kalkulace
 • navržený projekt bude respektovat nízký rozpočet veřejného parku a podpoří maximální měrou re-use a re-cyklaci materiálů
 • realizace a předání stavby do 15. srpna 2017

 

POŽADOVANÉ PŘÍLOHY

 • stručné portfolio žadatele v rozsahu max. 1 strana A4
 • nákres nebo vizualizace návrhu včetně umístění v terénu
 • popis realizace a přibližný rozpočet (součástí popisu realizace budiž harmonogram prací, časový rámec a soupis materiálu)

Ze zaslaných návrhů vybere odborná komise 1 vítěze, jehož návrh se bude realizovat.
Organizátor si vyhrazuje právo nevybrat vítěze, pokud žádný z návrhů nebude splňovat zadané nároky.
Organizátor si vyhrazuje právo na dodatečné požadavky a úpravy vítězného návrhu po domluvě s autorem.

FINANČNÍ ODMĚNA

Vítězný soutěžící získá částku 20.000,- Kč  ve 2 splátkách: 50% po dodání finální dokumentace, 50% po realizaci a předání díla. Částka bude proplacena proti daňovému dokladu nebo smlouvě o provedení díla.
Voucher na konzumaci v baru Maják v Přístavu 18600 v hodnotě 5.000,- Kč.

POROTA

Nezávislá odborná porota je složena vždy z vítěze/vítězného studia předchozího roku, zástupců Přístavu 18600 a odborníků (v minulých letech např. Jindřich Smetana, Osamu Okamura, Adam Gebrian, Pavel Karous a další.)

PROHLÍDKY

Prohlídky prostoru s výkladem a detailním popisem projektu budou možné po předchozí telefonické domluvě na níže uvedeném kontaktu.

REALIZÁTOR PROJEKTU

Free Apples o.s.
Otakarova 219/9
140 00 Praha 4
ič: 22847413
Architektonickou výzvu pořádáme v rámci projektu Fiesta 2017, který je podpořen grantem Magistrátu hl. m. Prahy.

KONTAKT

Jakub Janďourek, jakub@18600.cz, +420 605 533 446