Přístav 18600 je projekt, který přitahuje tvůrčí lidi mnoha oblastí. Pracujeme na tom, aby se jejich vztah k našemu místu do něj promítl – každoročně pořádáme soutěž pro architekty do 35 let, díky níž postupně vybavujeme prostor mobiliářem. V roce 2014 to byl betonový ztracený nábytek, v roce 2015 betonové skulptury s přístavní tematikou, letos dobudováváme lešeňovou „hrotírnu“.

SOUTĚŽ PRO MLADÉ ARCHITEKTY 2017 PRÁVĚ SPUŠTĚNA!
TERMÍN PODÁNÍ NÁVRHŮ NA VINIČNÍ ALTÁN DO 30/6/2017

Děje se toho u nás ale mnohem víc. Osu programu v Přístavu 18600 sice vytváříme sami, ale rádi přijímáme nové podněty a nápady – umožňujeme tak pořádání různých akcí, oslav, dětských dnů, diskusí či přednášek. Fantazii se meze nekladou s jednou podmínkou – prostor i program musí zůstat otevřené všem a bavit i je. Ryze soukromé akce neumožňujeme.

Za to, že Přístav existuje, vděčíme mnohým, kteří nás podpořili v kampani Deset iPhonů pro Přístav 18600. Máme i řadu dalších podporovatelů – poděkování zasluhuje Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury, TBG Metrostav Rohanský ostrov, Nadace VIA, Lokál Hamburk, Jatka 78 a mnozí další.