Přístav 18600 je společný projekt několika přátel, kterým se nelíbil karlínský břeh takový, jaký byl, a tak se ho rozhodli změnit. Pozemek, který byl dříve využíván jako seřadiště při vlakové stanici Karlín-Přístav a v posledních letech sloužil především jako černá skládka, jsme v roce 2014 získali do výpůjčky od Magistrátu hl. m. Prahy. Postupně zde budujeme ŽIVÝ PARK – nově přístupnou zeleň pro Karlín i širší okolí, která v letní sezoně ožívá kulturním či vzdělávacím programem a nabízí možnost sportovního vyžití pro dospělé a dovádění pro děti.

Přístav 18600 je projekt, který přitahuje tvůrčí lidi mnoha oblastí. Pracujeme na tom, aby se jejich vztah k našemu místu do něj promítl. Každoročně pořádáme soutěž pro architekty do 35 let, díky níž postupně vybavujeme prostor mobiliářem – vždy s maximálním respektem k dané lokalitě a s důrazem na udržitelnost.

Děje se toho u nás ale mnohem víc. Osu programu v Přístavu 18600 sice vytváříme sami, ale rádi přijímáme nové podněty a nápady – umožňujeme tak pořádání různých akcí, oslav, dětských dnů, diskusí či přednášek. Fantazii se meze nekladou s jednou podmínkou – prostor i program musí zůstat otevřené všem a bavit i je.

Za to, že Přístav existuje, vděčíme mnohým. V první řadě jsou to lidé kolem nás, kteří nás podpořili v úvodu nejen v kampani Deset iPhonů pro Přístav 18600, ale podporují nás i nadále. Poděkování zasluhuje i Magistrát hl. m. Prahy, Městská část Praha 8, TBG Metrostav Rohanský ostrov, Nadace VIA, Lokál Hamburk, Jatka 78 a mnozí další.