V Přístavu 18600 nenajdete jen Bar MAJÁK a prostor pro sportovní vyžití. Během celé sezony u nás můžete navštívit zažít také řadu tradičních i netradičních kulturních, vzdělávacích i komunitních akcí pro dospělé i děti. V přírodních kulisách pod širým karlínským nebem chceme naše návštěvníky nejen bavit, ale i motivovat k větší odpovědnosti k prostředí, ve kterém žijeme.

Jestli se vám náš program líbí, budeme rádi, pokud umělcům přispějete dobrovolným vstupným.

~

At Přístav 18600, you will not only find the MAJÁK Bar and space for sports activities. Throughout the season you can also enjoy a range of traditional and non-traditional cultural, educational and community events for adults and children. In the natural scenery under the open sky of Karlin, we want to not only entertain our visitors but also motivate them to be more responsible for the environment in which we live.

If you like our program, we would be happy if you would contribute to the artists with a voluntary admission fee.