Gogolák + Grasse / Urbanismus a ekonomie +

12. 9. 2017 20:00 - 22:00

Večery +, o urbanismu a životě. Dramaturgie každého večera je zacílená na rozdílná témata. Gogolák+Grasse tak ve spolupráci s Přístav 18600 chtějí poukázat na různé aspekty urbanismu, plánování měst a jejich dopad na náš život.

Čtvrtý večer třetího ročníku je zaměřen na ekonomii a urbanismus. Urbánní ekonomie a její dopady na město jsou vidět na každém kroku. Správné nastavení synergie zkvalitňuje prostředí a získává na hodnotě.

Jde v dnešních podmínkách trhové ekonomiky stavět dobré město? Jak sladit prospěch a kvalitu?

Jednotlivé řečníky postupně představíme!