20 let od povodní v Karlíně a v Libni

17. 8. 2022 18:00 - 22:30

Přístav 18600 a IPR vás zvou na večer k připomínce dvacátého výročí od povodní, které zásadně změnily ráz Karlína a Libně…
Během večera se spolu s místními obyvateli a odborníky zamyslíme nad tím, co povodeň Karlínu a Libni vzala a dala, a probereme různé pohledy na vývoj čtvrtí z pozice města a jeho obyvatel i odborníků.
Výzva: Podium pod topolem bude od 18:00 do 19:00 vyhrazeno pro vzpomínky na povodeň. Vyzýváme místní umělce, pamětníky, aktivisty a další, kteří mají k povodni co říci, aby sdíleli své příběhy jakoukoliv formou – příběhem, hudební skladbou, básní nebo vlastní formou.
Přijďte s námi vzpomenout na povodně 2002, které zásadně změnily ráz našeho sousedství.
Vaše návrhy posílejte do 12.8. na: jindrich@18600.cz
Akci pořádáme ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Ilustrace: Michal Bačák
Grafika: Jan Horký