3 RYCHLÉ KROKY, KTERÉ MŮŽE ČR UDĚLAT PRO OCHRANU KLIMATU TEĎ

17. 9. 2019 20:00 - 21:00

Naši politici prohlašují, že pro ochranu klimatu dělají dostatek. Do konce roku ale budou stát před třemi rozhodnutími, kde budou moci svou slovně vyjádřenou vůli přeměnit v činy.

Přijďte se seznámit s tím, jak můžeme relativně jednoduše začít chránit klima opravdu ve velkém a co by měli naši političtí představitelé udělat.

Jednotlivé kauzy představí Janek Rovenský z Greenpeace Česká republika.