Alica Minar & col.: Woods Won’t Vaporize

6. 8. 2024 18:00

WOODS WON’T VAPORIZE: Cesta vstříc přírodě. Surrealistická snová krajina lesního ekosystému. Přijďte na speciální outdoor verzi performance. 
Skupina tanečníků a umělecký tým provází znovuobjevením lesa v nás a kolem nás. Složitý, hluboce propojený systém, který přesahuje naše chápání. Vytváří surrealistickou snovou krajinu inspirovanou anatomií stromů. Zve k protažení kořenů, vnímání jejich dotyků, uzemnění se, představě rozkladu tkání, pocitu proudění mízy a dýchání. Připomíná, že les přežije lidskou iluzi kontroly. Les se nevzdá, zůstane, nevypaří se.

Třídílný cyklus tanečních děl vychází z uměleckého výzkumu zaměřeného na kreativní proces. Tvorbou za pochodu a prolínáním se s publikem představení INDUCE THE JUICE a PEOPLE AND MACHINES organicky morfují do konečné podoby WOODS WON’T VAPORIZE.
👩‍🎨 Umělecké vedení a choreografie: Alica Minar
🔬 Umělecký výzkum: Dorota Michalak, Alica Minar
💃 Performance a tvorba: Adela Maharani, Eduard Adam Orszulik, Helén Tamaskó, Lenka Vořechovská, Milena Romanenko, Neus Montané, Suze Vonk
🎨 Scénografie a kostýmy: Anna Poleteli
🎭 Dramaturgie: Zuzana Žabková
🤝 Pohybová spolupráce: Breeanne Saxton
📝 Text a výzkum: Katarína Bakošová
🎶 Hudba: Vi Huyen Tran
💡 Světelný design: Raquel Rosildete
🛠️ Asistence při tvorbě scény a kostýmů: Hana Brandejs
🔍 Konzultace: Zuna Kozánková, Erik Baláž
📋 Produkce: Lauren Fitzgerald a Alica Minar & col.
~ ENGLISH ~
WOODS WON’T VAPORIZE: A journey towards nature. A surreal dreamscape of the forest ecosystem. Come to a special outdoor version of the performance.
A group of dancers and the artistic team guide a rediscovery of the forest in and around us. A complex, interconnected system that lies beyond our comprehension. Creating a surreal dreamscape inspired by tree anatomy. It invites us to stretch roots, feel their touch, ground ourselves, imagine tissue decomposition, feel the sap flow, and breathe. It reminds us that the forest will survive human control illusions. The woods won’t give up, they will stay, and they will not evaporate.
This three-part series of dance works is based on artistic research into the creative process. By creating on the go and interweaving with the audience, INDUCE THE JUICE and PEOPLE AND MACHINES organically morph into WOODS WON’T VAPORIZE.
👩‍🎨 Artistic direction and choreography: Alica Minar
🔬 Artistic research: Dorota Michalak, Alica Minar
💃 Performance and creation: Adela Maharani, Eduard Adam Orzsulik, Helén Tamaskó, Lenka Vořechovská, Milena Romanenko, Neus Montané, Suze Vonk
🎨 Set and costume design: Anna Poleteli
🎭 Dramaturgy: Zuzana Žabková
🤝 Movement collaboration: Breeanne Saxton
📝 Text and research: Katarína Bakošová
🎶 Music: Vi Huyen Tran
💡 Light design: Raquel Rosildete
🛠️ Set and costume design assistance: Hana Brandejs
🔍 Consultation: Zuna Kozánková, Erik Baláž
📋 Production: Lauren Fitzgerald and Alica Minar & col.