Amelie Siba | koncert

27. 6. 2024 19:00 - 21:00

Amelie Siba koncert

Amelie Siba v červnu završí hudební program v karlínském Přístavu 18600.

🎫 Podpořte umělce a rozvoj Přístavu 18600 zakoupením dobrovolné vstupenky přes Goout.cz

AMELIE SIBA

Amelie Siba je hudebnice a skladatelka původem z Prahy. Její poslední album Gently Double A – vydané v dubnu 2023 – vytváří koláž lo-fi samplů, špinavých kytar a vrstvených naštvaných vokálů. Projekt aktuálně vystupuje jako duo – Siba a Kryštof Kříček (uměleckým jménem – Haru), který album také produkoval.

Siba ve svých posledních projektech otevírá témata léčení traumat, pohledu na sebe sama a vzteku. Ačkoli její předchozí tvorba byla známá velmi intimním charakterem, nyní se posunula do agresivnější/asertivnější sféry se špinavějším zvukem. Zranitelnost ale stále zůstává hlavním prvkem její tvorby.

Pro aktuální informace sledujte Facebookovou událost.
ENGLISH

Amelie Siba will close the musical programme in June at Přístav 18600 in Karlin. 💯

🎫 Support the artist and the development of Port 18600 by purchasing a voluntary ticket via Goout.cz

AMELIE SIBA

Amelie Siba is a musician/songwriter based in Prague, CZ. 🎤 Her latest album Gently Double A – released in April 2023 creates a collage of lo-fi samples, dirty guitars and layered angry vocals. The project is currently performed as a duo – Siba and Kryštof Kříček (artist name – Haru) who co-produced the album.

Siba’s opening topics are trauma healing, her view of oneself, and rage in her latest projects. Though her previous work has been known for a very intimate character and now she has moved into the more aggressive/assertive sphere with dirtier sound, vulnerability is still the major element in her work.

For the latest information follow the Facebook event.