Architektura a udržitelnost – ISU ČKA

14. 9. 2020 19:00 - 22:00

Rádi bychom Vás seznámili s činností Iniciativní skupina pro udržitelnost pod ČKA. Ta vznikla za účelem čelit současným klimatickým výzvám.

Rychlý report o činnosti ISU ČKA (Co? Kde? Proč?) bude doplněn krátkými vstupy k jednotlivým tématům udržitelnosti, mitigačních a adaptačních strategií v procesu navrhování staveb, plánování měst a krajiny. Od současných možností až k nástinu budoucnosti v rámci těchto témat.

Program a pořadí témat:

19:00 -Zahájení, přivítání zástupce ČKA a úvodní slovo

19:05 – Smysl a úlohy skupiny ISU a současné výzvy, nový rámec udržitelnosti, cirkulární architektura a témata Zelené dohoda pro Evropu pro vystavěné prostředí

19:20 – Klimatické výzvy a deklarace

19:25 – Metodiky a manuály

19:30 – Územní plánování a urbanismus

19:40 – Krajinářská architektura

19:55 – Klíčová témata a výzvy architektury – holistický přístup, energetická náročnost a emise z provozu i emise svázané

20:10 – Freiburg – příklad komplexního udržitelného přístupu – udržitelný urbanismus, architektura, krajinářské úpravy, socilání aspekty

Jednotlivé anotace a přislíbené řečníky budeme postupně doplňovat.

Tešíme se na Vaši účast i diskuzi
ISU ČKA