Cirkus TeTy: Ke zdi / Fickle angle

26. 6. 2024 19:00 - 20:00

Cirkus TeTy: Ke zdi
Návrat Cirkusu TeTy do Přístavu 18600. 
Magie okamžiku vzniká na základě fragmentu obrazu a úhlu pohledu. Ke zdi je vizuálně-pohybová performance s prvky nového cirkusu a současného tance.
🎟️ Podpoř náš prostor a umělce zakoupením dobrovolné vstupenky na Goout.cz
Kovové objekty, odrazy prostoru, těla, formace a deformace, narušení, úhel pohledu…Tlak, tah, rovnováha, skluz, zhup, náklon, šikma, váha, vzdálenost, řád… Vstup s performery do jednoho prostoru. Dá se nalézt ten pravý úhel pohledu?
Ke zdi uzavírá triádu představení volně pracující s principem narušení (Narušení 2021; Voyerky 2021; Ke zdi 2023). Kmenové duo souboru tentokrát ke spolupráci přizvalo tanečnici Janu Ryšlavou a společně zkoumají narušování a znejišťování vnímání reality.
Pro aktuální informace sledujte Facebookovou událost.
Tvůrčí tým

Režijní supervize a choreografie: Martina Hajdyla Lacová
Dramaturgie: Ondřej Holba
Pohybový výzkum a supervize: Eliška Brtnická
Akrobatický výzkum a supervize: Stéphanie N’Duhirahe
Tvorba a interpretace: Jana Ryšlavá, Katka Klusáková, Michaela Stará
Scéna a kostýmy: Lucia Škandíková
Realizace objektu: Prokop Vondruška (konzultace Jan Kohout, Martin Florek)
Hudba: Ivo Sedláček
Light design: Karlos Šimek
Promo foto, video: Tristan Ben Mahjoub
Trailer, video: Nina Ščamborová
Foto: Tristan Ben Mahjoub, Vojtěch Brtnický
Produkce a PR: Jana Ada Kubíčková, Pavla Rožníčková
Partneři projektu: CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus, Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury

Představení vzniklo v rámci rezidenčního programu CIRQUEONu – Centra pro nový cirkus.

~ ENGLISH ~
The return of Cirkus TeTy to Přístav 18600.
The moment’s magic is the child’s fragment of a picture and the angle of view. The Fickle Angle is a visual movement performance with elements of contemporary circus and dance.
🎟️ Support our venue and the artists by purchasing a voluntary ticket via  Goout.cz 
Metal objects, reflections of space, bodies, formations and deformations, disruptions, perspective… Pushing, pulling, balancing, sliding, swinging, tilting, slope, weight, distance, order… Let’s enter a space together. Can we find the right angle of view?
The Fickle Angle completes a triad of performances based on the principle of disruption (Disturbance 2021, Peeping Janes 2021, The Fickle Angle 2023). For this project, the two founding TeTy members cooperated with dancer Jana Ryšlavá to explore disruption and subversion of the perception of reality.
For the latest information follow the Facebook event.
Creative Team
Supervising Director and Choreographer: Martina Hajdyla Lacová
Dramaturg: Ondřej Holba
Movement Research and Supervision: Eliška Brtnická
Acrobatic Research and Supervision: Stéphanie N’Duhirahe
Authors and Performers: Jana Ryšlavá, Katka Klusáková, Michaela Stará
Stage and Costume Design: Lucia Škandíková
Object Creation: Prokop Vondruška (advisors: Jan Kohout, Martin Florek)
Music: Ivo Sedláček
Light Design: Karlos Šimek
Promotional Photo and Video: Tristan Ben Mahjoub
Trailer, Video: Nina Ščamborová
Photo: Tristan Ben Mahjoub, Vojtěch Brtnický
Production and PR: Jana Ada Kubíčková, Pavla Rožníčková
Project Partners: CIRQUEON – A Center for Contemporary Circus, Prague City Hall, Ministry of Culture of the Czech Republic, Czech Culture Fund

This performance was created within the residence program of CIRQUEON – A Center for Contemporary Circus.