Curryfikace: Rückkehrpunkt

2. 9. 2021 20:00 - 21:00

Bod návratu je téma společné improvizace hudebníků a VJ v přístavním divadle Ruderál!
Příroda se navrací do míst, která si od ní člověk kdysi vypůjčil. Neopravované, opuštěné objekty jsou vystaveny vlivům počasí, které je rozkládá na částice. Jejich torza postupně zaplňují rozmanité rostlinné a živočišné druhy. Bod návratu je čas na zamyšlení se nad neustálou přítomností přírody a pomíjivostí všeho materiálního. Ale také čas na fascinaci nad grácií, s kterou jsou lidské objekty zbavovány své funkce a navraceny do okolní krajiny.
Videa natočená kolektivem FotonX na třech různých lokacích budou sloužit jako podklad pro VJe Fooliuse, který z nich naživo za doprovodu improvizační skupiny Curry Collective sestříhá 40 minutový film.
Legální dávky psychoaktivního (pálivého) kari se budou podávat na místě před zahájením koncertu.
Divadlo Ruderál.
Vstupné dobrovolné.
🙏 Myjte si ruce a využívejte dezinfekce, které máme k dispozici na baru, toaletách a dalších vybraných místech.
😷 Noste respirátory nebo nanoroušky.
🤧 Když se necítíte, zůstaňte doma.
💃🕺 Dodržujte rozestupy.