Curryfikace: The Electric Way

31. 8. 2023 20:00 - 22:00

𝗖𝘂𝗿𝗿𝘆𝗳𝗶𝗸𝗮𝗰𝗲: 𝗘𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗶𝗰𝗸𝗮́ 𝗰𝗲𝘀𝘁𝗮
V sedmdesátých letech ve Spojených Státech byly kabelové televizní stanice s více než 3500 předplatiteli povinné zpřístupnit své profesionální vysílací vybavení a kapacity veřejnosti k tvorbě nekomerčního obsahu. Tento typ vysílání byl označován jako “Public Access TV”. “The Electric Way” byl název pořadu, který do Public access TV přinesl kolektiv umělců, techniků a studentů spojených s Michigan State University, které lákala představa realizovat své nápady prostřednictvím video artu; hrát si s nahrávací a vysílací technikou a vytvářet obsah, který je narozdíl od klasického vysílání založen na experimentu a improvizaci. Vysílali půl hodiny každé úterý a většina jejich shows vznikla při skupinovém brainstormingu hodinu před před začátkem vysílání. Jejich živé vstupy tvořily z velké části různá živá performance, doplněná o záběry natočené na portapak videokamery. Výsledný materiál by se dal stylově zařadit k psychadelickému video-artu a to zejména díky používání efektů prolínání videí klíčováním barev a zpěné vazby, které již v té době analogové video-pulty umožňovali.
Ochutnávku experimentů, které byli v rámci Electric Way vysílány, ale také záběry, které ještě nikdy uvedeny nebyly si pustíme v rámci audiovizuálního večírku Curryfikace. Digitalizovaná videa bude mixovat VJ Foolius a o zvukovou složku se postará improvizační skupina Curry Collective. Zážitek zvýrazní pálivé curry, které se bude na místě podávat. Digitalizované záběry ze sedmdesátých let poskytla umělecká skupina IGUANA Collaborative, jejiž členové Bonnie Sue Stein, John K Erskine a Sherry Erskine byli součástí The Electric Way.
𝗭𝗮́𝗯ě𝗿𝘆: IGUANA Collaborative (Bonnie Sue Stein, Sherry Erskine and John K Erskine)
👉 https://gohproductions.org/iguana/
𝗩𝗝: VJ Foolius
👉 https://www.facebook.com/FotonXperience/
𝗛𝘂𝗱𝗯𝗮: Curry Collective
🇬🇧 In the 1970s in the United States, cable television stations with more than 3,500 subscribers were required to make their professional broadcast equipment and capacity available to the public for the production of non-commercial content. This type of broadcasting was referred to as „Public Access TV“.
“The Electric Way“ was the name of a cablevision program brought to Public Access TV by Intermediary, a multi-media collective of artists, technicians and students associated with Michigan State University. They were fascinated by the fast development of recording technology and its possibilities to translate ideas through video art – a new medium which enabled creating content based on improvisation and experimentation unlike traditional broadcasting. They broadcast for half an hour every Tuesday and the concept for their shows was brainstormed on the spot 30 minutes before the actual showtime. Their entries were largely a variety of live performances, supplemented by footage shot on portapak video cameras. For the video the group utilized an analog mixing console, which enables the operator to mix different videos together by color-keying and also feeding the console’s output back to input. By using these effects the resulting material often slipped into psychedelic video-art sequences.
A taste of the experiments that were broadcast as part of The Electric Way, as well as footage that has never been shown before, will be played in the audiovisual evening Curryfikace. The digitized videos will be mixed by VJ Foolius and the soundtrack will be performed by the improv group Curry Collective. The experience will be enhanced by the spicy curry that will be served on the site.
The digitized analog footage from the 1970s was provided by the IGUANA Collaborative, whose members Bonnie Sue Stein, John K Erskine and Sherry Erskine were part of The Electric Way.
Divadlo Ruderál.
Vstupné dobrovolné.