Dancetopia Symposium

24. 5. 2024 16:00 - 22:00

Přístav 18600 v pátek 24. května zahájí první ročník Dancetopia Symposia, jehož hlavními tématy jsou Fantazie & Realita a Důvěra & Sounáležitost.

~ english below ~

Toto symposium představuje nově vzniklou vzdělávací platformu určenou profesionálům z oblasti tance, performance a divadelního umění. 💃🎭 Cílem je zkoumat a diskutovat současnou taneční tvorbu, a to jak současný tanec může sloužit jako prostředek pro hlubší porozumění a spojení mezi uměním a společností.

Termín ‚topia‘ v názvu naznačuje, že toto symposium má za cíl vytvořit ‚místo‘, kde se setkávají odborníci*ice, umělečtí*cké profesionálové*ky, tanečníci*ice a veřejnost, aby spolu komunikovali*y, vyměňovali*y si informace a studovali*y. Je to místo pro imaginaci tance, vizualizaci, snění a kladení otázek překračující hranice utopie či dystopie.

PROGRAM

Tina Hrevušová Beast Feast
Tina Hrevušová „Beast Feast“

📅 V pátek 24. května v Přístavu 18600 organizátoři*rky spustí registraci a symposium zahájí umělkyně Tina Hrevušová společnou performativní večeří a performativním experimentem Beast Feast využívající keramiku, jídlo a zvuk. „… šelma se pomalu odněkud vynořuje a jemně se natahuje k ruce, která ji krmí…“

📅 V sobotu 25. května dopoledne začne hlavní program v Paláci Akropolis workshopem se zahraniční expertkou Anne Juren. Na ten naváže odpolední panelová diskuze s Anne, uměnovědkyněmi a kurátory*kami Dancetopie. Program vyvrcholí večerními představeními umělců*kyň vybraných na základě otevřené výzvy.

📅 V neděli 26. května bude program pokračovat v klubu Fuchs 2. Dopolední workshop povede Maria F. Scaroni, na který opět naváže odpolední diskuze s Marií a kolektivem Dancetopie. Program uzavřou stejně jako v sobotu večerní představení a poté otevřou taneční parket DJs FRXXDOM queer clubnights.

👉 Detailní program naleznete zde a na GoOutu.

🌟 Za nově vznikající vzdělávací platformou Dancetopia a prvním ročníkem Symposia Dancetopia stojí zapálený a oddaný mezinárodní tým. Choreografka a performerka Alica Minar, poetka a kulturní manažerka Katarína Bakošová, umělkyně a performerka z Brooklynu Neva Guido, tanečník, performer, choreograf a taneční vědec Eduard Adam Orszulik, choreografka, pedagožka a tanečnice z Berlína Breeanne Saxton, uměnovědkyně Hana Polanská a Barbora Etlíková, choreografka, tanečnice, lektorka a výzkumnice Anne Juren původem z Francie, žijící ve Vídni a taneční umělkyně a facilitátorka Maria F. Scaroni původem z Itálie, žijící v Berlíně.

Událost proběhne v češtině a angličtině.

Dancetopie představuje unikátní vzdělávací platformu určenou profesionálům*kám z oblasti tance, performance a divadelního umění. Budete u toho také? Přihlašte se zde.

 

~ ENGLISH ~

On Friday, May 24, we will host the first edition of the Dancetopia Symposium, whose main themes are Fantasy & Reality and Trust & Belonging.

This symposium is a newly created educational platform for professionals in the field of dance, performance and theatre arts. 💃🎭 The aim is to explore and discuss contemporary dance work and how contemporary dance can serve as a vehicle for deeper understanding and connection between art and society.

The ‘Topia’ present in the title denotes that this symposium is aiming to create a ‘place’ to gather experts, art professionals, dancers, and the public into a field to connect, exchange, and study together. Beyond utopia or dystopia, it is a place for dance imagining, envisioning, dreaming and questioning.

SCHEDULE

📅 On Friday, 24 May at Přístav 18600, the registration starts and the symposium will be opened by the artist Tina Hrevušová with a joint performative dinner and a performance experiment Beast Feast involving ceramics, food and sound. ”…the beast slowly emerges from somewhere, gently reaching out to the hand that’s feeding them…”

📅 On Saturday, 25 May, in the morning, the main programme will start with a workshop with foreign expert Anne Juren at Akropolis Palace. This will be followed by an afternoon panel discussion with Anne, art historians and curators of Dancetopia. The programme will culminate with evening performances by artists selected based on an open call.

📅 On Sunday, 26 May, the symposium will take place at the Fuchs 2 club. Maria F. Scaroni will lead the morning workshop, followed again by an afternoon discussion with Maria and the Dancetopia collective. The program will close with evening performances and then DJs FRXXDOM queer club nights will open the dance floor.

👉 Detailed programme can be found here and on GoOut.

About Dancetopia Symposium

🌟 A passionate and dedicated international team is behind the emerging Dancetopia educational platform and the first edition of the Dancetopia Symposium. Choreographer and performer Alica Minar, poet and cultural manager Katarína Bakošová, Brooklyn-based artist and performer Neva Guido, dancer, performer, choreographer and dance scholar Eduard Adam Orszulik, choreographer, dancer and educator from Berlin Breeanne Saxton, art historians Hana Polanská and Barbora Etlíková, a choreographer, dancer, lecturer and researcher originally from France and living in Vienna Anne Juren, and dance artist and facilitator Maria F. Scaroni, originally from Italy, living in Berlin.

The event will be held in Czech and English.

Dancetopia is a unique educational platform for professionals in the field of dance, performance and theatre arts. Will you be there? Sign up here.

Dancetopia Symposium