Debata / Adaptace na klimatickou změnu

19. 9. 2018 17:00 - 20:00

Adaptace na klimatickou změnu hl. města Prahy pomocí zelené infrastruktury!
Cílem debaty je prodiskutovat možnost zmírňování negativních dopadů klimatické změny pomoci přírodě blízkých opatření zelené infrastruktury a pomocí zachytávání a hospodaření se srážkovými vodami v Praze.

Moderátor debaty Michal Žák, ČHMÚ

J. Plamínková, radní hl. m. Praha pro životní prostředí
E. Sojková, VUKOZ Průhonice
D. Hora, Treewalker
E. Lorencová, CzechGlobe
Š. Kyjovský, OCP MHMP
J. Pyšková, SZKT/ČAKA
I. Kabelková, FS ČVUT
J. Vítek, JV Projekt
J. Richtr, IPR Praha
M. Kazmuková, OCP MHMP