Vi.TVOR Dlouhý, široký a bystrozraký

Vi.TVOR Dlouhý, široký a bystrozraký