Dreamy Walking | performance

3. 7. 2024 18:00 - 22:00

Dreamy Walking performance

This event is open to English speakers. The English description is below.
Cesta do práce, z práce, svižný krok na metro, vlak nebo protože jdeme pozdě na schůzku. Lidé jsou v neustálem shonu a málokdy se umí zastavit a jen tak vnímat okolí.
Projekt Dreamy Walking je inspirovaný audio-procházkami a pouličními perfomance. Ukazuje, jak vás město dokáže svými vjemy ukolebát. Nabízí skutečné proniknutí do krás mětské divočiny. 🌿
Nikdy ale nevíte, co vás v takové divočině může potkat. Narazíte na kolemjdoucí, cyklistu, projíždějící auto nebo třeba loď, oslepí vás pouliční lampa a v dáli slyšíte houkat sirénu. Na své procházce můžeš ale potkat i bytosti nečekané. 🐉Jak se tady dostaly? Tahle procházka totiž není jen obyčejným městským průvodcem, je to cesta do snů, imaginace a pohádkových představ. 💮
Celý příběh tohoto performance je inspirovaný Vltavou, která zde funguje jako přístav snů a zve lidi, aby se prošli po jejím břehu a potkali některé z jejich obyvatel. 🦗
👉 Procházky proběhnou ve dvou časech: 18:00 a 20:30.
Procházka trvá 90 minut a délka je cca 3,5 km okolo řeky nenáročným terénem.
➡️ Chcete být víc než jen pouhý přihlížijecí? Staňte se účastníkem představení. Přijďte 25. června na workshop, během kterého budeme vyrábět kostýmy a vymýšlet jednotlivé charaktery pro toto představení. 🎭 Není potřeba mít žádné umělecké zkušenosti, nemusíš se bát, že tě budeme nutit učit se složitý scénář a choreografii. Necháváme se unést vlastními nápady, představivostí a kreativitou.
Víc informací tady 👉 facebook.com/share/czrmKcuqGrr9iTNJ/

📅 HARMONOGRAM 📅

25. 6. od 11:00 Dreamy Walking workshop výroba kostýmů a vytváření postav pro představení 
3. 7. od 18:00 a od 20:30 performativní procházka Dreamy Walking
🇬🇧 ENGLISH 🇬🇧
On the way to work, from work, a brisk step to the subway, train or because we are late for an appointment. People are in a constant rush and rarely know how to stop and just take in their surroundings.
The Dreamy Walking project is inspired by audio-walking and street performance. It shows how the city can captivate you with its sensations. It offers a real insight into the beauty of the urban wilderness. 🌿
But you never know what you might encounter in such a wilderness. You come across a passer-by, a cyclist, a passing car or even a boat, you are blinded by a street lamp and hear a siren blaring in the distance. But you may also meet unexpected creatures on your walk. 🐉 How did they get here? This walk is not just an ordinary city guide, it’s a journey into dreams, imagination and fairy tales. 💮
The whole story of this performance is inspired by the Vltava River, which functions here as a harbour of dreams, inviting people to walk along its banks and meet some of its inhabitants. 🦗
👉 The performative walks will happen at two times: 6 pm and 8:30 pm.
The walk takes about 90 mins and it’s a 3,5 km loop around the river. The walk is easy.
➡️ Do you want to be more than just a bystander? Become a participant in the performance. 🎭 Come to a workshop on June 25 where we will be making costumes and inventing individual characters for this performance. No artistic experience is necessary, and you don’t have to worry about being forced to learn a complicated script and choreography. We let you use your ideas, imagination and creativity.
More information here 👉 facebook.com/share/czrmKcuqGrr9iTNJ/

📅 SCHEDULE 📅

25. 6. from 11:00 am Dreamy Walking workshop costume manufacture and character creation for the performance

3. 7. from 6 pm and 8:30 performance of Dreamy Walking

Dreamy Walking performance