Dvořák + Gogolák + Grasse / Urbanismus a čas +

13. 9. 2016 20:00

Večery +, o urbanismu a životě. Dramaturgie každého večera je zacílená na rozdílná témata. Dvořák+Gogolák+Grasse tak ve spolupráci s Přístav 18600 chtějí poukázat na různé aspekty urbanismu, plánování měst a jejich dopad na náš život.