Event Alleycat

20. 8. 2016 17:00

Kolik checkpointů se dá stihnout za 75 minut?
___
Registrace: 17´00 / Přístav 18600, Rohanský ostrov
Start: 18´00
Vyhlášení: 20’45

Checkpointy zveřejníme na startu.
Každý chceckpoint je obodován.
Časový limit je 75 minut, pak se body strhávají.
Vyhrává ten, kdo má nejvíc bodů.
Na typu kola nezáleží. Používat MHD není dovoleno.
Doporučená výbava: hodinky, tužka, batoh/ledvinka
Noste helmy!

Startovné dobrovolné.
___ ___ ___
How many checkpoints can you get in 75 minutes?
___
Registration: 17’00 / Přístav 18600, Rohanský ostrov
Start: 18’00
Ceremony: 20’45

Checkpoints will be revealed at start.
Each checkpoint earns you some score.
The time limit is 75 minutes, after that you’ll be penalised.
The one with highest score wins.
No matter what bike you ride. Public transport is not allowed.
Recommended equipment: watch, pen, bag
Wear a helmet!

Starting fee is up to you.

event alleycat