Fairy Walk | performativní procházka

19. 7. 2024 15:00 - 19:00

Kdo obývá Přístav 18600 kromě lidí a co si o nás myslí? Co bují v keřích okolní městské divočiny? A kdo plave ve Vltavě kromě ryb?
Performativní procházka Fairy Walk prozkoumává zakouzlená zákoutí Přístavu a jeho okolí.
👉 Procházka proběhne ve dvou časech, od 15:00 a od 18:00.
👉 Kapacita je omezena, proto se prosím registruj a zajisti si své místo.
Aktuální informace najdete na Facebookové události.
Autorský tým: Tobiáš Nevřiva a Tereza Dostálová
Procházka trvá cca 60 minut.
Kapacita: max 20 diváků
~ ENGLISH ~
Who inhabits Přístav 18600 besides humans and what do they think of us? What’s lurking in the bushes of the surrounding urban wilderness? And who swims in the Vltava River beside the fish?
The performative Fairy Walk explores the enchanted corners of the Přístav area and its surroundings.
👉 The performance will happen at two times, from 15:00 and 18:00.
👉 Capacity is limited, therefore, please, register yourself and secure your spot
The current information is available on the Facebook event.
Author team: Tobiáš Nevřiva and Tereza Dostálová
The walk lasts about 60 minutes.
Capacity: max 20 spectators
Fairy Walk pozvánka