Festival …příští vlna / next wave… v Přístavu 18600

17. 9. 2016 - 18. 9. 2016

23. ročník setkání divadelní, hudební, taneční, literární, výtvarné a jiné alternativy …příští vlna/next wave…

Festival …příští vlna/next wave… již 22 let funguje jako platforma pro prezentaci českého divadelního okraje a alternativy různých oborů, forem a žánrů. Přitahuje jevy odstředivé, periferijní nebo podzemní, překračuje dosud „zřejmé“, většinou jen konvencí udržované druhově-žánrové hranice (happening, akční umění, instalace, performance, site specific, nová média, multimédia, ale i paradivadelní projevy, sociální divadlo, rituály, ceremonie atd.). V posledních letech klade důraz na sevřené dramaturgické celky, premiérové projekty, angažované a politické divadlo. Iniciuje vznik nových projektů a pomáhá zaštítit mladé progresivní umělce různých oborů.