Gogolák + Grasse / Urbanismus a diverzita +

8. 8. 2017 20:30 - 21:00

Večery +, o urbanismu a životě. Dramaturgie každého večera je zacílená na rozdílná témata. Dvořák+Gogolák+Grasse tak ve spolupráci s Přístav 18600chtějí poukázat na různé aspekty urbanismu, plánování měst a jejich dopad na náš život.

Třetí večer třetího ročníku je zaměřen na diverzitu a urbanismus. Sociální diverzita je jednou z hlavních výhod při vytváření urbanizovaných částí a jejich společenství. Správné plánovaní má aspekty pro všechny a dává jim prostor pro jejich život.

Jak se dá s diverzitou pracovat v rovině plánování, co jí podporuje a co jí škodí?

Jednotlivé řečníky postupně představíme!