Gogolák + Grasse / Urbanismus a válka +

11. 7. 2017 20:30 - 22:00

Večery +, o urbanismu a životě. Dramaturgie každého večera je zacílená na rozdílná témata. Gogolák+Grasse tak ve spolupráci s Přístav 18600chtějí poukázat na různé aspekty urbanismu, plánování měst a jejich dopad na náš život.

Druhý večer třetího ročníku je zaměřen na válku a urbanismus. Válka, destrukce zasahuje do života lidí i jejich obydlí. Jak se ne/může vypořádat s tímto fenoménem urbanismus?

Jak válka zasahuje do struktur města? – Jak definuje jeho rozvoj? – Co po tom, když skončí?

Jednotlivé řečníky postupně představíme!