gogolák+grasse: Urbanismus a návsi | přednáška

9. 7. 2024 20:45

Večery +, o urbanismu a jeho překryvech. Dramaturgie každého večera je zacílená na rozdílná témata. Gogolák+Grasse tak ve spolupráci s Přístavem 18600 chtějí poukázat na různé aspekty urbanismu, plánování měst a jejich dopad na naše prostředí.

Druhý večer desátého ročníku je zaměřen na „návsi“ a urbanismus.

gogolák+grasse
Foto: Marieta Musálková

Návsi jsou protipólem náměstí – hlavními uzly vesnického prostředí. V rámci jejich urbandesignu – tedy řešení urbanistického detailu v podobě prostředí, se podíváme zejména na různorodost těchto prostranství a vstupů do nich. Od skupin objektů a jejich prostranství až po doplňování a rozšiřování systému jejich prostranství, případně reminiscencí na ně. Dnešní život i využití vesnic a drobných sídel je zásadní otázkou pro Českou republiku s ohledem na jejich množství a různorodost.

Jaký má dnes význam náves v rámci vesnice a urbanismu? Jak pojmout současné přístupy? Jaké pojmou pobývání a charakter vesnice v urbanismu?
Aktuální informace sledujte na Facebookové události, kde postupně také představíme řečníky.

Akce je pořádána za podpory České komory architektů, fond PRAK.

Urbanismus a návsi Gogolák+Grasse