HarmCore Jazz Band: koncert

26. 5. 2022 19:00 - 21:00

Jazz & přístavní městská divočina v květnu? 🌿
Z bohatých zdrojů hudby let třicátých, čtyřicátých a jim podobných HarmCore Jazz Band pečlivě vybírá kusy, jež posluchačům zprostředkovává autenticky, po vzoru tehdejších mistrů s nasazením a výrazovou upřímností.
Naléhavým optimismem, bezvýhradným nasazením a zuřivým entuziasmem svých produkcí si dokázal získat četné nadšené obdivovatele. Díky vysokému obsahu tanečních rytmů a fajnových melodií má tato hudba blahodárný vliv na bolesti hlavy, nohou, pánve a trupu, stejně jako na duševní problémy každodenního typu.
Stage pod stromem.
Vstupné dobrovolné.