Irena a Vojtěch Havlovi | koncert

11. 7. 2024 19:00 - 21:00

Irena a Vojtěch Havlovi

Legendární hudební duo – manželská dvojice Irena a Vojtěch Havlovi patří k nemnoha českým hudebníkům působícím mimo oblast vážné hudby, jejichž tvorba rezonuje i v zahraničí. Nahráli řadu profilových alb inspirovaných minimalismem i neevropskými kulturami. 🎶

Nedávno vydalo po dlouhých 14 letech nové album Four Hands obsahující skladby pro čtyřruční klavír a varhany. Oba manželé se při hře přirozeně doplňují a vytvářejí jeden hudební organismus. Pro album jsou typické repetitivní motivy inspirované minimalismem a vrstevnatá melodičnost s místy až meditativním charakterem.

🎟️ Podpoř náš prostor a umělce zakoupením dobrovolného vstupného přes Goout 

Pro aktuální informace sledujte Facebookovou událost.

IRENA A VOJTĚCH HAVLOVI

Havlovi se od počátku své umělecké dráhy vyznačují neortodoxním přístupem k tvorbě i technikám interpretace a postupně si vytvořili svůj vlastní nezařaditelný, stylově mnohovrstevnatý hudební jazyk, který je přesto posluchačsky přístupný. Díky své intenzivní koncertní aktivitě po celém světě a spolupracím s jinými umělci si získali oblibu posluchačů i daleko za hranicemi České republiky, a to napříč generačním spektrem.

Manželé Havlovi společně tvoří, koncertují a nahrávají alba od 80. let téměř nepřetržitě. V jejich stylu jsou vedle etnické hudby patrné také vlivy evropského minimalismu, baroka, renesance, historické interpretace a lidové hudby. Od 90. let vydali řadu profilových i kompilačních alb pro violy da gamba, violoncella, klavír, varhany, tibetské mísy, zvony. Věnují se také zhudebňování vlastní poezie.

ENGLISH

The legendary musical duo – the married couple Irena and Vojtěch Havel are one of the few Czech musicians working outside the field of classical music whose work resonates abroad. They have recorded several profile albums inspired by minimalism and non-European cultures. 🎶

Recently, after 14 years, the band released a new album Four Hands featuring pieces for four-hand piano and organ. The two couples naturally complement each other when playing and create one musical organism. The album is characterized by repetitive motifs inspired by minimalism and layered melodicism with a sometimes meditative character.

🎟️ Support our venue and the musicians by purchasing voluntary admission via Goout.

For the latest information follow the Facebook event.

IRENA AND VOJTĚCH HAVLOVI

From the beginning of their artistic career, the Havels have been characterised by an unorthodox composition and performance techniques approach. They have gradually developed their own unclassifiable, stylistically multi-layered musical language that is nevertheless accessible to the listener. Thanks to their intense concert activity around the world and collaborations with other artists, they have gained popularity with audiences far beyond the borders of the Czech Republic and across the generational spectrum.

The Havels have been writing, performing and recording albums together almost continuously since the 1980s. In addition to ethnic music, their style is also influenced by European minimalism, baroque, renaissance, historical interpretation and folk music. Since the 1990s they have released several profile and compilation albums for viola da gamba, cello, piano, organ, Tibetan bowls, and bells. They are also engaged in setting their poetry to music.