KLIMA SE MĚNÍ. ZMĚŇ SE I TY | Vol. 2: UHLÍKOVÁ STOPA

18. 6. 2019 20:00 - 21:30

Změna klimatu je v současné době jedním z nejvýznamnějších globálních problémů celého světa. Bez nadsázky negativně ovlivňuje celou podstatu současného světa, tak jak jej známe.

Zveme vás na druhou z cyklu pěti přednášek organizace CI2, o p s v Přístavu 18600.

Přednáška v úvodu stručně představí příčiny a projevy změny klimatu, předpokládaný vývoj v 21. století a roli jednotlivých aktérů v „uhlíkovém rozpočtu“.

Jak souvisí změna klimatu a uhlíková stopa? Jaký je rozdíl mezi ekologickou, uhlíkovou a vodní stopou? Jak počítat vliv jednotlivce, firmy, města či výrobku na globální změnu klimatu a životní prostředí? Co plasty, elektromobily, létání, solární panely či beton? Na co se zaměřit, pokud chci snížit svůj dopad na životní prostředí? A má to vůbec cenu?

Tyto a další otázky zodpoví lektor, RNDr. Viktor Třebický, PH. D. z organizace CI2, o. p. s.

Otázkám udržitelného rozvoje, ekologické a uhlíkové stopy a změny klimatu se Viktor Třebický věnuje 20 let. Navrhl kalkulátor osobní ekologické stopy (www.hraozemi.cz/ekostopa), kalkulátory určené pro města a školy (www.ekostopa.cz), dále kalkulátor osobní uhlíkové stopy http://www.uhlikovastopa.czhttps://www.mojeco2.cz. V rámci svého působiště se v současné době zabývá především uhlíkovou a ekologickou stopou na úrovni firem, ale i ve veřejné správě a na dalších úrovních a otázkám změny klimatu. Pravidelně se věnuje publikační a lektorské činnosti.

Vstupné dobrovolné.