KLIMA SE MĚNÍ. ZMĚŇ SE I TY | Vol. 3: MÉDIA A ZMĚNA KLIMATU

6. 8. 2019 20:00 - 21:30

Klimatická změna coby komplexní a složitý fenomén je velkou výzvou i pro novináře a staví je před některé klíčové otázky týkající se zejména toho, jakým způsobem o tomto tématu informovat veřejnost a jak ji co nejlépe zapojit do celospolečenské diskuze.

Jak se česká a zahraniční média věnují klimatické změně a jak o ní referují? Jaký mají vliv na úroveň a podobu zdejší diskuze o ochraně klimatu? Která klimatická témata preferují a která pomíjí? Vykreslují změnu klimatu jako hrozbu či spíše příležitost? Vnášejí vůbec do veřejného prostoru příklady úspěšných klimatických opatření? A jak by mělo vypadat vyvážené zpravodajství o změně klimatu?

Tyto a další otázky zodpoví lektor, Mgr. Daniel Tichý z organizace CI2, o. p. s.

Daniel Tichý se v mediálním prostředí pohybuje více jak dvě dekády. V posledních letech se zaměřuje na komunikaci tématu klimatické změny, články na toto téma pravidelně publikuje na zpravodajském webu ČT24. Je autorem a režisérem čtyřdílné televizní série „Klima mění Česko“, odvysílané v listopadu 2018 na ČT2.