Lidé proti uhlí

21. 7. 2020 20:30 - 22:00

Naše spolupráce s Greenpeace ČR pokračuje! 🌿

Lidé protestující proti špatnému životnímu prostředí byli i mezi aktéry sametové revoluce. I tehdy se žilo na místech negativně ovlivněných těžbou a spalováním uhlí. Proti ničení krajiny, prachu, hluku způsobených těžbou v blízkosti domova nebo nebezpečným látkám produkovaným elektrárnami včetně rtuti však protestuje mnoho lidí dodnes. Už nikdo nepochybuje o tom, že klimatickou změnu můžeme zpomalit jen zastavením spalování fosilních paliv. Konec spalování uhlí se blíží, přesné datum ale ještě nebylo stanoveno.

ℹ️ Krátce shrneme, proč jsme proti uhlí, vysvětlíme klimatickou změnu a uhlíkovou neutralitu. Dále porovnáme naši produkci CO2 s produkcí Číny, rovněž si povíme o Uhelné komisi a řekneme si, kdo jsou mistní lidé v Počeradech, Chvaleticích a Turówě a představíme kauzy

👩🏻‍💼 Nikol Krejčová, která přednášku povede, vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Ochraně životního prostředí se věnovala jako dobrovolnice i jako aktivistka Greenpeace. Při studiích pracovala jako lektorka environmentální výchovy v ekocentru Tereza. V organizaci Arnika vedla projekty zabývající se ochranou biodiverzity v Českém středohoří a odstraněním toxického znečištění v Arménii. Vedla kampaň proti stavbě jezů na Labi. Tématu klimatických změn se věnuje již dvanáct let. V současnosti pracuje v Greenpeace na protiuhelné kampani, především se snaží zastavit rozšiřování dolu Turów. Zajímá se o podporu zapojení veřejnosti do rozhodování i řešení environmentálních problémů a o implementaci mezinárodních úmluv vzniklých za účelem ochrany životního prostředí.