něco něco + support: Máří | koncert

19. 6. 2024 19:00

koncert Praha něco něco + Máří

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Highlight červnového programu! 😍

< english below >

V polovině června do Přístavu 18600 zavítá taneční, elektronická a místy post-punková kapela něco něco, ke které se připojí nadějná písničkářka a objev české scény Máří.

Podpořte provoz a program Přístavu 18600 zakoupením dobrovolné vstupenky v síti Goout.cz

>>> něco něco

Kapelu něco něco tvoří zpěvačka Alžběta TrusinováTomáš Tkáč, který kromě zpěvu obstarává také syntezátory a kytaru. Na koncertech je doprovází energický bubeník Václav Švestka. Kapela něco něco není žánrovka, ale v její eklektické hudbě můžete slyšet vlivy New Order, Robyn, Future Islands, The Smiths, LCD soundsystem, Hot Chip nebo české nové vlny.

V písničkách s poetickými českými texty se kapele daří propojit sdílenou zkušenost lidí, kteří hledají své místo ve světě a snaží se žít tak, aby obstáli sami před sebou. Hlavní textařka Alžběta Trusinová také často pracuje s tématem ženské zkušenosti a empowermentu. “Snažíme se klást důraz nejen na hudbu, ale také na české texty, které vyjadřují emoci i myšlenku, se kterou souzníme. Díky nim mají naše písničky nezaměnitelnou atmosféru. Nečekejte řachandu, ale nebojte se nadsázky,” říkají o sobě.

Kapela vznikla v roce 2019 a vydala tři desky, Začíná (2020), Útržky (2021), za které byli nominováni na hudební ceny Vinyla a Apollo, a Třetí (2023). Něco něco jsou pár a kapela. Spolu žijí, skládají a koncertují. A milují to.

>>> Support: Máří

pozvánka koncert Máří

O Máří se v loňském roce psalo jako o nadějném objevu české hudební scény. A to hlavně díky debutovému albu Léto znovu přijde, jehož spoluautorem je multiinstrumentalista a skladatel Šimon Keller. „Moje texty na prvním albu mapují jedno konkrétní období. Období silných emocí, které bych označila asi začátkem mého dospívání. Když se ohlédnu zpátky, přijde mi většinou jako jedna dlouhá zima. Na desce se dotýkám také tématu naděje a vyrovnávání se se změnou. Možná i proto se album jmenuje Léto znovu přijde,” říká Máří.

S kapelou mají za sebou koncerty např. s Post hudbou, Amélií Siba, I Love You Honey Bunny, Hello Marcel, Viah, Zapomělsem, Waterbased (SK), Tess Parks (CAN), Gengahr (UK) nebo The Vices (NL).

 

 

~ ENGLISH ~

The highlight of the June programme! 😍

In mid-June, the dance, electronic and sometimes post-punk band něco něco will visit Přístav 18600, joined by the promising singer-songwriter and discovery of the Czech scene Máří.

Support the operation and programme of Port 18600 by purchasing a voluntary ticket at Goout.cz

>>> něco něco 🎶

The band něco něco consists of singer Alžběta Trusinová and Tomáš Tkáč, who besides singing also provides synthesizers and guitar. Energetic drummer Václav Švestka accompanies them. The band is not a genre-bender, but in their eclectic music, you can hear influences of New Order, Robyn, Future Islands, The Smiths, LCD soundsystem, Hot Chip or Czech New Wave.

In songs with poetic Czech lyrics, the band connects the shared experience of people searching for their place in the world and trying to live in a way that stands up to themselves. Lead lyricist Alžběta Trusinová also often works with the female experience and empowerment theme. „We try to emphasise not only the music but also Czech lyrics that express an emotion and an idea that we resonate with. Thanks to them, our songs have an unmistakable atmosphere. Don’t expect a rant, but don’t be afraid of exaggeration,“ they say about themselves.

Formed in 2019, the band has released three albums, Begins (2020), Fragments (2021), for which they were nominated for Vinyl and Apollo music awards, and Third (2023). něco něco is a couple and a band. They live, compose and perform together. And they love it.

>>> Support: Máří

Last year Máří was described as a promising discovery of the Czech music scene. This is mainly thanks to her debut album Léto znovu přijde (Summer Will Come Again), co-written by multi-instrumentalist and composer Šimon Keller. „My lyrics on the first album map one particular period. A period of strong emotions, which I would probably call the beginning of my adolescence. When I look back, it feels like one long winter. On the record, I also touch on the theme of hope and dealing with change. Maybe that’s why the album is called Summer Will Come Again,“ says Máří.

With the band, they have performed with post-hudba, Amélie Siba, I Love You Honey Bunny, Hello Marcel, Viah, Zapomělsem, Waterbased (SK), Tess Parks (CAN), Gengahr (UK) nebo The Vices (NL)