Neviditelné krajiny + fyield/Future Lanscapes: film + koncert

27. 7. 2023 19:30 - 22:00

🌱 𝐍𝐞𝐯𝐢𝐝𝐢𝐭𝐞𝐥𝐧𝐞́ 𝐤𝐫𝐚𝐣𝐢𝐧𝐲
𝕗𝕚𝕝𝕞
Zní to jako ptačí zpěv a nejde od něj odtrhnout uši. Ptačí zpěv to ale není, jen praskání bublinek tajícího ledovce. Skupinka hudebníků a hudebnic vybavená citlivými mikrofóny a sluchátky vyráží na průzkum. Vydává se na průmyslem poznamená i člověkem nedotčená místa české a islandské přírody, aby tu objevila a pochopila zvuk katastrofy. Zvuk probíhající klimatické změny, který sám o sobě může být daleko krásnější, než to, co nám oznamuje. A také imaginativnější. Zatímco zrak umožňuje jevy i věci obsáhnout v jisté celistvosti ale i statičnosti, sluch dovoluje porozumět tomu, jak ovlivňují okolí a střetávají se s ním. Zvuk je důsledkem události, která se stala v minulosti a směřuje k budoucnosti, o niž se právě nyní rozhoduje, zda pro nás bude nevyhnutelná a ničivá. V neviditelných krajinách ji zatím ještě spatřit nelze, ale – když se dobře zaposloucháme – už tu slyšet je.
🇬🇧 It sounds like a bird’s song, and you can’t take your ears off it. But it’s not – it’s just the popping bubbles of a melting glacier. A group of musicians equipped with sensitive microphones and headphones set out on an exploration. They head to places in the Czech and Icelandic countryside both marred by industry and untouched by man to discover and understand the sound of catastrophe – the sound of ongoing climate change, which in itself can be far more beautiful, and more imaginative, than what it heralds. While sight allows phenomena and things to be encompassed in a static state and in a certain entirety, hearing allows us to understand how they affect and clash with their surroundings. Sound is the consequence of an event that happened in the past and points towards a future now being decided, one that may potentially be inevitable and destructive for us. It cannot yet be seen in the invisible landscapes, but – if we listen carefully – it is already there.
🌱 𝐟𝐲𝐢𝐞𝐥𝐝 / 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐋𝐚𝐧𝐝𝐬𝐜𝐚𝐩𝐞𝐬
𝕜𝕠𝕟𝕔𝕖𝕣𝕥
Sonická expedice se v doprovodu fieldrecordistů Magnúse Bergssona a Sary Pinheiro se speciálními mikrofony vypravila zkoumat prostřednictvím zvuku, o jakých výzvách k proměnám světa promlouvají technologie a systémy, na kterých je závislá moderní civilizace. Na pozadí klimatické krize se účastníci a účastnice zvukové výpravy po Česku a Islandu snaží rozluštit zprávy vycházející z ropného vrtu, geotermální elektrárny nebo aquaponické farmy. Režisér Ivo Bystřičan z expedice přiváží film Neviditelné krajiny, hudebníci Václav Havelka a Pan Thorarensen aka fyield album Future Landscapes v koncertním provedení s Kryštofem Kříčkem. Mezi filmem a koncertem proběhne diskuse s aktéry a aktérkami projektu www.futurelandscapes.cz.
Stage pod stromem.
Vstupné dobrovolné na místě/v předprodeji na GoOut: