Orchestr Šarbilach

14. 5. 2024 19:00 - 21:00

orchestr Šarbilach

Orchestr Šarbilach je v Přístavu 18600 už programovou stálicí a tradicí.

~ english below ~

Letos tomu nebude jinak a seskupení přivítáme 14. května na stage pod topolem. 🌳

🎟️ Podpořte provoz a program Přístavu 18600 zakoupením dobrovolné vstupenky v síti Goout.cz.

Orchestr byl jako neformální seskupení založen v roce 1994 a hraje hudbu inspirovanou židovskou klezmerovou tradicí. Šarbilach znamená v překladu z hebrejštiny střípek pro štěstí. V současné době tvoří základ souboru přes 20 hudebníků, především studentů uměleckých škol a konzervatoří, ale i zkušených muzikantů.

Díky ojedinělému melodickému, harmonickému a rytmickému propojení vážné, populární a etnické hudby je styl Šarbilachu, i s přihlédnutím k neobvyklému obsazení, originální a dramaturgicky velmi rozmanitý. Repertoár Šarbilachu tvoří autorská hudba několika autorů, kteří aranžují či skládají přímo pro orchestr.

~ ENGLISH ~

The Šarbilach Orchestra is already a program constant and tradition at Přístav 18600.

This year will be no different and we will welcome the group on May 14th on the stage under the poplar tree. 🌳

🎟️ Support the operation and program of Přístav 18600 18600 by purchasing a voluntary ticket in the network Goout.cz.

Founded as an informal group in 1994, the orchestra plays music inspired by the Jewish klezmer tradition. Sharbilach translates from Hebrew as a crumb for good luck. Currently, the ensemble comprises over 20 musicians, mainly students of art schools and conservatories, but also experienced musicians.

Thanks to the unique melodic, harmonic and rhythmic combination of classical, popular and ethnic music, the style of Šarbilach, even considering the unusual cast, is original and dramaturgically very diverse. Their repertoire consists of original music by several composers who arrange or compose directly for the orchestra.