PLOVÁRNA VE DRUHÉM PATŘE / OPENING

26. 6. 2018 19:45

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s. v posledních dnech a týdnech buduje v Přístavu 18600 expozici pro Landscape Festival 2018 s názvem PLOVÁRNA VE DRUHÉM PATŘE. 

V rámci slavnostího otevření se dozvíme více o samotné exozici od autorů. Přijďte!

Česká asociace pro krajinářskou tvorbu (ČAKA) děkuje mateřské organizaci SZKT, z.s., pod kterou patří, firmě Zahradní architektura Kurz s.r.o. za hlavní část realizace, dále firmě Irimon za poskytnutí vodních prvků a cenné rady, betonárně TBG za štěrky a toleranci, zahradníkům V. Halámkovi, P. Neumannovi, K. Vodičkovi za práci, techniku a další pomoc, J. Candrovi a R. Pešičkové (Pereny) za rostliny a řadě dalších členů i nečlenů, kteří přišli pomoci budovat expozici a přinseli i řadu dobrých nápadů. Vystřídalo se nás tam asi 70