S.O.S. (samo-organizovaná sociální) architektura a urbanismus: přednáška

22. 8. 2023 20:00 - 21:00

Socio-kulturní centra, skvoty, ekovesnice, komunity, projekty alternativního bydlení a stavění, … Během přednášky budou některá taková místa, která jsme navštívili během tematické tovaryšské cesty po Itálii, představena. Bude se mluvit o jejich vzniku, smyslu, významu. V (post)fašistické Itálii, která čelí velikým sociálním, klimatickým a ekonomickým problémům, plní významné funkce. Podobné systémové problémy lze pozorovat i v dalších státech nevyjímaje ten zdejší, a proto dává smysl zahraniční zkušenost konfrontovat s českou realitou. Bude prostor pro diskuzi, pro sdílení a propojování.
Přednášející: David Knížek
„Čerstvě definovaný pojem S.O.S. architektura a urbanismus je třeba vysvětlit. Zahrnuje různá místa s určitými sdílenými charakteristikami. Jednou z nich je sebeorganizace, sebeřízení. Vznikají z iniciativy lidí, kterým současný systém nevyhovuje a rozhodli se ho aktivně měnit. Tento fenomén jsme v kontextu architektury a města nazvali „občanský urbanismus“ a „městský aktivismus“. Všechna místa tedy považujeme za politická a aktivistická ve smyslu zpochybňování a měnění systému. Ve většině případů suplují práci vlády. Dalším společným znakem všech míst je jejich sociální a komunitní charakter. Poskytují alternativu k současné asociální politice. Jsou občanskou opozicí vůči kapitalistické a konzumní společnosti. Je zde sdílen smysl pro opětovné využití (reuse) a autokonstrukci (DIY). Ve většině případů tato místa pracují s nevyužitými zdroji, jako jsou opuštěné budovy nebo znovu využitelný „odpad“. Tento společný rys vytváří specifickou sdílenou estetiku.“
Plovárna ve 2. patře.
Vstupné dobrovolné.