SLUT | koncert

6. 6. 2024 18:30

Slut koncert pozvánka

Velkolepý comeback legendárních SLUT! 👏 A nejde o žádný přitroublý re-union z nostalgie. Slut teď píšou svoji dosud nejlepší a nejzajímavější kapitolu – buďte u toho. 🤟

~ english below ~

🎟️ Podpořte umělce a program Přístavu 18600 zakoupením dobrovolné vstupenky v síti Goout.cz.

V devadesátých letech patřili do české nezávislé klubové špičky, vystupovali třeba s výkvětem tehdejší světové scény na festivalu JAM’96 (spolu s Iggym Popem, Ministry, Jesus Lizard, Godflesh, Frankem Blackem, Shanem MacGowanem), v roce 1998 úspěšně absolvovali turné v USA a jejich alba Smell Me (PolyGram, 1996) a Luftganja (Indies, 1999) patří dodnes mezi ta nejdůležitější, která tehdy u nás spatřila světlo světa. Po roce 2000 se ale za Slut trochu zavřely dveře, vynořili se pouze sporadicky, anebo vůbec…

✨ To se teď ale mění! ✨

Nyní hlásí po téměř čtvrtstoletí návrat, a to rovnou i s novým albem Spirit Of Brotherhood, nedávno vydaným u Kabinet Records, které dokazuje, že ve své minulosti rozhodně neustrnuli. Spíše naopak jejich aktuální produkce je současnější, než byste čekali.

Obě klíčové postavy – otce zakladatele Hrádka (kytara) a Jakuba Plachého (zpěv) – doplňují čtyři nově příchozí, z nichž třeba Jana Svačinu neboli Sváču (bicí) můžeš znát třeba z Please The Trees nebo Katastru. Všichni pak společně hrnou zcela nové kompozice a pro ingredience se nebojí sáhnout nejen třeba k Tool, Swans, Neurosis či Butthole Surfers, ale klidně taky k Pink Floyd, Ornettu Colemanovi, popř. k Dg-307 nebo si pokorně a s respektem vypůjčí z indiánských rituálních písní a klenou valivé, industriálně-psychedelické blues s tlakem dobře roztopené parní lokomotivy, aby ve finále byli přirovnatelní jen sami k sobě.

„Slut“ švédsky znamená finále. Tohle finále, ačkoliv jde vlastně jen o další začátek, je monumentální a impozantní… Nenechte si jej ujít!

~ ENGLISH~

A spectacular comeback of the legendary Prague band SLUT! 👏 And it’s not just a nostalgia reunion. Slut are now writing their best and most exciting chapter yet – be there. 🤟

🎟️ Support the artist and the Port 18600 program by purchasing a voluntary ticket on Goout.cz.

In the ’90s, they were one of the top Czech independent club artists, performing with the pick of the world scene at the JAM’96 festival (along with Iggy Pop, Ministry, Jesus Lizard, Godflesh, Frank Black, Shane MacGowan). In 1998 they successfully toured the USA and their albums Smell Me (PolyGram, 1996) and Luftganja (Indies, 1999) are still among the most important albums that saw the light of day in the Czech Republic. After 2000, however, the door behind them closed a bit behind, and they emerged only sporadically or not at all…

✨ But that is changing now! ✨

Now they are announcing their return after almost a quarter of a century, and straight away with a new album Spirit Of Brotherhood, recently released on Kabinet Records, which proves that they are not stuck in their past. On the contrary, their current output is more contemporary than you would expected.

The two key figures – the founder Hrádek (guitar) and Jakub Plachý (vocals) – are complemented by four newcomers, of whom you may know Jan Svačina or Sváča (drums) from Please The Trees or Katastr. All of them are then playing brand new compositions together. They are not afraid to reach for ingredients not only to Tool, Swans, Neurosis or Butthole Surfers but also to Pink Floyd, Ornette Coleman, and Dg-307 or borrow humbly and respectfully from Indian ritual songs and crank out rolling, industrial-psychedelic blues with the pressure of a well-heated up steam locomotive. So in the final analysis, they are comparable only to themselves.

„Slut“ is Swedish for finale. This finale, although it’s just another beginning, is monumental and epic… Don’t miss it!