Sonjašnyk a Pavel Helan + Amazonky | benefiční koncert pro Ukrajinu

22. 6. 2024 17:00 - 20:15

Sonjašnyk

U příležitosti Světového dne uprchlíků, který připadá na 20. června se v Přístavu 18600 koná benefiční koncert na podporu Ukrajiny. 🇺🇦

Výtěžek z koncertu poputuje na nákup zdravotnických materiálů pro vojáky a dobrovolníky na Ukrajině. Přispět můžete přes Goout.cz nebo na místě.

Kdo vystoupí?

✨ 17:00 Amazonky – koncert ukrajinských žen a dětí

✨ 19:00 sbor Sonjašnyk a písničkář Pavel Helan za doprovodu smyčcového kvarteta

Česko-ukrajinský ženský pěvecký sbor Sonjašnyk (ukrajinsky slunečnice) vznikl roce 2022. Původně se mělo jednat o jednorázovou záležitost, kdy sbor vystoupí na společném koncertu s písničkářem Pavlem Helanem. Ale společné úsilí a trávený čas bavil obě strany natolik, že sbor funguje a koncertuje dodnes.

V sobotu 22. června se můžete těšit na české a ukrajinské lidové písně i autorskou tvorbu veselého písničkáře, který svým vtipem a chytlavou hudbou rozzáří publikum.

Koncert proběhne pod záštitou UNHCR.

Pro aktuální informace sledujte Facebookovou událost.

Sonjašnyk a Amazonky

~ ENGLISH ~

On the occasion of World Refugee Day, which falls on 20 June, a benefit concert in support of Ukraine will be held at Přístav 18600. 🇺🇦

Money from the concert will be used to purchase medical supplies for soldiers and volunteers in Ukraine. You can contribute via Goout or at the place during the event.

Who will perform?

✨ 17:00 Amazonky – a concert of women and children from Ukraine

✨ 19:00 Sonjašnyk choir & singer-songwriter Pavel Helan

The Czech-Ukrainian women’s choir Sonjašnyk (Ukrainian for sunflower) was formed in 2022. Originally it was to be a one-off affair, with the choir performing in a joint concert with singer-songwriter Pavel Helan. But the joint effort and time spent together was so much fun for both parties that the choir is still going and performing today.

Amazonky are girls and children from different parts of Ukraine who decided to come together and sing after the war in Ukraine. It is a form of therapy for them and a way to help their country.

On Saturday, 22 June, you can look forward to Czech and Ukrainian folk songs and original works by a cheerful singer-songwriter who will light up the audience with his wit and catchy music.

The concert will be held under the auspices of UNHCR.

For the latest information follow the Facebook event.