Stanislav Abrahám | ambientní koncert

17. 7. 2024 19:00

Stanislav Abrahám je audiovizuální performer, zvukový umělec, pedagog. Jeho vystoupení jsou v současné době kombinací ambientních zvukových ploch a terénních nahrávek, doplněných o hru na fujaru, kameny a modulární syntezátor.
Během koncertu se můžeš těšit na nahrávky z alba Lithuals – skladby zahrané na litofon, který Abrahám sestavil z několika kusů opuky z místa, kde kdysi leželo pravěké sídlo a několik tisicíletí později tam byl zřízen lom. Album Lithuals působí jako cyklus miniatur. Nahrávky lze vnímat především jako spontánní události, výměny energie s primitivním nástrojem.
Vedle Lithuals zahraje také na další nástroje ze své sbírky.

🎶 STANISLAV ABRAHÁM 🎶

Jeho aktivity jsou rozkročené mezi ambientní, lidovou a klubovou hudbou, terénními nahrávkami, rozhlasovým dokumentem, zvukovými instalacemi. Jako zvukový designér spolupracoval s řadou umělců v různých audiovizuálních projektech v podobě tanečního divadla, live cinema, instalací, rozhlasových pořadů či mappingu. Absolvent Centra audiovizuálních studií FAMU.
~ ENGLISH ~

Stanislav Abrahám is an audiovisual performer, sound artist and teacher. His performances combine ambient soundscapes and field recordings, complemented by playing the fujara, stones and modular synthesizer.

During the concert, you can enjoy recordings from the album Lithuals – pieces played on a lithophone that Abraham assembled from several pieces of stones. The album Lithuals acts as a cycle of miniatures. The recordings can be seen primarily as spontaneous events, energy exchanges with a primitive instrument. ✨

In addition to Lithuals, he also plays other instruments from his collection.

🎶 STANISLAV ABRAHÁM 🎶

His activities straddle ambient, folk and club music, field recordings, radio documentaries, and sound installations. As a sound designer, he has collaborated with many artists in various audiovisual projects in the form of dance theatre, live cinema, installations, radio shows and mapping. Graduate of the Centre of Audiovisual Studies at FAMU.