Synth Library: Nehudba nemíst: dílna

27. 6. 2023 18:30 - 20:30

NEHUDBA NEMÍST
Procházka a dílna zvukové imaginace s Tamarou Spalajković
Připojte se k ohledávání možností soužití skrze zvuk mimo vyšlapané cesty. Jak můžeme aktivně pěstovat soužití, budovat vztahy nejen mezi lidmi, ale také s dalšími druhy a aktéry důležitými pro náš ekosystém? Jak pěstovat hlubší poslech, a jak naložit s nově nabytými poznatky a vazbami, které na první pohled nejsou vidět.
Prvním setkáním v Přístavu 18600 vás provede umělkyně a kurátorka Tamara Spalajković, která se v současné době zabývá mapováním městského prostředí skrze poslech a možnostmi jeho proměny skrze imaginaci. Marie Čtveráčková ze Synth Library představí technické vybavení, jeho kontext a možnosti uvažování o zvuku a zvukové krajině.
Během procházky se zaměříme na rozšiřování našeho vnímání a poznávání prostředí a jeho zvukových projevů. Seznámíme se s technikou, která nám umožní zvuk zaznamenávat, a politickým kontextem této činnosti. Následně budeme společně pracovat na zvukové mapě.
“Workshop vychází z potřeby nacházet alternativní módy vnímání životního prostředí v Antropocénu. Naše kultura a jazyk vykresluje prostředí většinou velmi dualisticky – příroda/kultura, živé-neživé, lidské/nelidské – tím ale omezuje možnosti porozumění komplexnosti našich životů a soužití.
Na předem připravené mapě místa (na platformě Research Catalogue) budeme vytvářet zvukovou mapu prostředí. Budeme diskutovat o hlasitosti, barvách a intenzitě zvuků. Jaké zvuky jsou v tomto prostředí dominantní? Jaké zvuky jsou dominantní v jiném, nám blízkém prostředí? Jak na nás tyto zvuky působí? Jak prostřednictvím zvuku můžeme vnímat dopady lidské infrastruktury na proměny v našem prostředí?”
Není třeba mít žádné předchozí znalosti a zkušenosti týkající se zvuku a technologií. Vítáme všechny ve věku od 12 let. S sebou si vezměte pevnější obuv a něco pohodlného na sebe, abychom se mohly*i pohybovat i v méně přístupném terénu.
Registrace: marie@zvukpraha.cz
Akce bude probíhat v češtině.
Příspěvek je dobrovolný.
Line up:
18:30 – 19:30 procházka
19:30 – 20:30 dílna v Divadle Ruderal
Tamara Spalajković (1996, Bělehrad) se v rámci doktorandského studia na FaVU zabývá tématem “Video jako nástroj emancipace”. V současné době se prozkoumává podmínky soužití druhů v městském prostředí. V minulosti se angažovala v redakci časopisu Bublina, který vycházel na FaVU, v bělehradském kolektivu Institute of Applause a pracovala v galerii Ulična.
Sérii “Nehudba nemíst” organizuje Synth Library Prague ve spolupráci s Přístavem 18600.