PŘESUNUTO: Synth Library: Nehudba nemíst vol. 3: procházka s Arnikou

4. 9. 2023 18:30 - 20:00

Připojte se k ohledávání prostředí a možností soužití skrze zvuk mimo vyšlapané cesty. Další procházku jsme připravily*i ve spolupráci s Arnikou, neziskovou organizací, která od roku 2001 spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Jejich publikace “Divočina, peníze, beton” popisující proměny Rohanského ostrova byla jedním z našich zdrojů, a proto jsme rády*i, že nás 28. 8. povede její editorka, historička architektury Lenka Kužvartová, která se zabývá především vztahem společnosti a obytného prostředí.
Veřejný prostor, pro koho vlastně je, kdo ho může utvářet? Kam ve městě nesmíme nebo nemůžeme, a jak s prostředím pracuje zběsile se rozpínající společnost zaměřená na zisk? Co je vytlačováno na okraji takové společnosti? Jaké překvapivé informace a emoce může přinášet naslouchání našemu prostředí?
Přijďte si poslechnout zvuk bouřlivě se rozvíjejícího města, přístav, kde vede hranice mezi divočinou a rušným městem, a kde vznikají tzv. nemísta. Kromě Lenky Kužvartové, která nám popovídá o rozvoji a potenciálu lokality kolem Přístavu 18600, nás povede také Martina Valášková z organizace Arnika, která se zabývá územním rozvojem a je autorkou podcastu “Město pro život”, na místě nám poví více o akustické ekologii. Procházku uvede Marie Čtveráčková, spoluzakladatelka za Synth Library, doplní úvahy o naslouchání našemu životnímu prostředí a pozve k sonické meditaci inspirované praxí zvukové umělkyně, improvizátorky a pedagožky Pauline Oliveros.
𝗣Ř𝗜𝗛𝗟𝗔Š𝗧𝗘 𝗦𝗘: Nezapomeňte se registrovat na: marie@zvukpraha.cz
Příspěvek je dobrovolný.
Doporučujeme vzít si dobré boty do terénu, podle vývoje počasí si s přihlášenými upřesníme místo setkání a další podrobnosti. Vítáme všechny se zájmem o životní prostředí a možnosti naslouchání.

PRŮVODKYNĚ

Lenka Kužvartová
Historička architektury, zabývající se vztahem společnosti a obytného prostředí. Věnovala se výzkumu kolektivního bydlení v meziválečném Československu a participativnimu navrhování v brazilském São Paulu. V roce 2020 působila jako expertka na územní rozvoj v Arnice a vydala publikaci Divočina, peníze, beton…
Martina Valášková
V Arnice působí od srpna 2018. V rámci Centra pro podporu občanů je součástí dvou týmů. Jeden se zabývá městským plánováním a možnostmi, jak dosáhnout toho, aby Praha byla příjemná pro život. V tomto týmu koordinovala vzdělávací aktivity pro seniory. Nyní se věnuje především problematice rozšiřování letišť a osvětovým aktivitám souvisejícím s rozvojem města. Druhý tým se zabývá ochranou alejí a stromořadí. Zde zpracovává statistiky kácení, analyzuje statistiky nehodovosti, pomáhá s organizací Tour de Aleje, zajišťuje administrativní činnosti v projektech a hladký chod konferencí a dalších aktivit.
Sérii Nehudba nemíst pořádá Synth Library ve spolupráci s Přístavem 18600. Na organizaci závěrečné procházky se podílí také organizace Arnika. Série bude zakončena vydáním brožury
Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.