Ungdomsorkester: On tour!: koncert

4. 7. 2023 18:00 - 19:00

𝐂𝐙: Nestihli jste dánské pošťáky v Přístavu 18600? Odense, město, kde pramení v celém Dánsku známá limonáda Albani, nám proti proudu posílá další jazzový ensamble. Mladí Dánové doprovodí šum Vltavy známými jazzovými melodiemi i současnými hity jako Lady Gaga nebo soundtrackem z filmů James Bond. Přijďte si poslechnout, jak jim to ladí.
𝐄𝐍𝐆: Did you miss the Danish postmen in Přístav 18600? Odense, the city where Denmark’s famous Albani lemonade originates, sends us another jazz ensemble upstream. The young Danes accompany the sound of the Vltava River with well-known jazz tunes and contemporary hits like Lady Gaga or the soundtrack from James Bond movies. Come and hear how they are in tune.
Stage pod stromem.
Vstupné dobrovolné.