TonuTai

6. 8. 2015 20:00

Tonutai se pravidelně jednou za půl roku setkává a svými intuitivně improvizovanými tóny, které tvoří minimalismus i neprostupné hlukové stěny, hovoří s vybranou krajinou. Tentokrát půjde o inspiraci Přístavem 18600.

Bandcamp Tonutai


Tonutai musicians meet each half a year and by their intuitive improvised tones from minimal to noice walls they talk to specific scenery. This time the inspiration will be Pristav 18600.