Urbanismus a aktivismus+

12. 7. 2022 20:00 - 22:30

Večery +, o urbanismu a jeho překryvech. Dramaturgie každého večera je zacílená na rozdílná témata. Gogolák+Grasse tak ve spolupráci s Přístav 18600 chtějí poukázat na různé aspekty urbanismu, plánování měst a jejich dopad na naše prostředí.
Druhý večer osmého ročníku je zaměřen na „aktivismus“ a urbanismus.
Aktivismus je pro prostředí a urbanismus reflexí, moderací, advokacií a často i impulzem pro kvalitativní změnu. Někdy v duchu ochrany hodnot nebo jejich rozvinutí jindy transformací a procesem pro novou kvalitu. Vstupů je mnoho, řešení také a je nutná debata nad chtěnými cíli a různými motivacemi. Někdy se tak jedná o formální naplnění zákonných vztahů jindy zas o sbližování s místem, jeho porozumění nebo komunikaci různorodých vrstevnatých témat. Ve všech ohledech je ovšem tato motivace měnit prostředí zásadním prvkem urbanismu.
Jak „aktivismus“ mění náš pohled na prostředí? Kdo jsou aktéři „aktivismu“ a jaké jsou jejich motivace a dopady na prostředí? Jak komunikovat témata „aktivismu“ a získávat relevantní zpětnou vazbu?
Řečníky postupně představíme. Sledujte event na facebooku: https://fb.me/e/1WAOh246e
Divadlo Ruderál.
Vstupné dobrovolné.