Urbanismus a aktivity+

9. 8. 2022 20:30 - 23:00

Večery +, o urbanismu a jeho překryvech. Dramaturgie každého večera je zacílená na rozdílná témata. Gogolák+Grasse tak ve spolupráci s Přístav 18600 chtějí poukázat na různé aspekty urbanismu, plánování měst a jejich dopad na naše prostředí
Třetí večer osmého ročníku je zaměřen na „aktivity“ a urbanismus.
Aktivity jsou aktivním jednáním a chováním v našem prostředí. Vznikají tak různé činnosti a mnohdy i specifické prostranství pro jejich provozování. Někdy se jedná o dočasné místa, jindy zas o universální nastavení prostranství pro mnohost nebo i o trvalejší zásahy, které pomáhají scelit komunitu nebo oživit specifická místa. Toto programování aktivit v našem prostředí má mnoho podob, svých míst a aktéru a je jeho neodmyslitelnou součástí. Dobrý urbanismus s aktivitami pracuje nebo se nimi nechává vést.

Jak „aktivity“ utváří naše prostředí? Jaký je dopad dočasnosti nebo trvalosti aktivit v prostředí? Jak aktivity spolu s místy tvoří společné vnímání prostředí?

Řečníci:
Kristýna Kočová,
Radka Pokorná a
Jiří Kotal.
Divadlo Ruderál.
Vstupné dobrovolné.