Urbanismus a bezpečí +

14. 9. 2021 20:00 - 21:30

Večery +, o urbanismu a životě. Dramaturgie každého večera je zacílená na rozdílná témata. Gogolák+Grasse tak ve spolupráci s Přístav 18600 chtějí poukázat na různé aspekty urbanismu, plánování měst a jejich dopad na náš život.
Poslední čtvrtý letní večer sedmého ročníku je zaměřen na „bezpečí“ a urbanismus.
Bezpečí jako skutečnost a pocit je pro naše prostředí zásadní. Tento pojem skrývá antitezi vůči našim obavám. Nejedná se tedy jenom o vymáhání dodržování práva, ale taky to jak se obecně v našem prostředí cítíme. A to od jednotlivých skupin uživatelů a diverzitu podmínek pro ně až k otázkám klimatických změn.
Jak téma bezpečí ovlivňuje naše prostředí v rámci urbanismu? Jak bezpečí přetavit do komfortu pro užívání našeho prostředí? Jak souvisí pocit bezpečí z našeho prostředí a klimatické výzvy?
Řečníky postupně představíme.
Jsme si vědomy současných opatření proti C19. Program vychází z předpokladu dobrého vývoje situace epidemického stavu. Akce bude odpovídat aktuálním opatřením proti šíření nákazy C19.