Urbanismus a Čechy +

12. 9. 2023 20:00 - 21:00

Večery +, o urbanismu a jeho překryvech. Dramaturgie každého večera je zacílená na rozdílná témata. Gogolák+Grasse tak ve spolupráci s Přístav 18600 chtějí poukázat na různé aspekty urbanismu, plánování měst a jejich dopad na naše prostředí.
Poslední večer devátého ročníku je zaměřen na „Čechy“ a urbanismus.
Čechy jsou největší části Česka. Táto síla je dána i silou Prahy, ale o té to tento večer primárně nebude. Silný pohraniční i vnitřní svět dává možnost různorodým městům s bohatou tradicí i novátorským počinům. Česká „růže“ měst a obcí je tak hojným podnebím pro různorodé projekty větších měřítek i nově vznikajících organizací střežících kvalitu architektury. Podpora pozitivního rastu i blízkost zbytku západní Evropy dává různorodé možnosti pro urbanismus – od institucionálního pohledu až k detailu veřejných prostranství.
Jak se mění přístup k urbanismu v Čechách? Jak se pracuje s potenciálem rozvoje? Jaké jsou specifika tvorby prostředí v Čechách?
Aktuální info sledujte na facebookové události.
Divadlo Ruderál.