Urbanismus a katastrofy +

13. 9. 2022 20:00 - 22:30

Večery +, o urbanismu a jeho překryvech. Dramaturgie každého večera je zacílená na rozdílná témata. Gogolák+Grasse tak ve spolupráci s Přístav 18600 chtějí poukázat na různé aspekty urbanismu, plánování měst a jejich dopad na naše prostředí.

Čtvrtý večer osmého ročníku je zaměřen na „katastrofy“ a urbanismus.
Katastrofy jsou událostmi lidských nebo přírodních dějů, které postihují naše prostředí. Jizvy v něm jsou pak citelné mnoho let, nebo transformují své okolí k nepoznání. Od těch, které vytvoříme svou neznalostí k přírodním jevům až po ty které vznikají z napětí a agrese. To se týká i našeho prostředí, které na tyto „požáry“ reaguje přesuny nebo rozkvětem nových struktur z popela minulosti. Urbanismus je tak často revitalizací, řešením problému, ochranou prostředí, emergencí nebo celou novou vrstvou prostředí.

Jak „katastrofy“ utvářejí naše prostředí? Jaký je dopad devastace a přetvoření našeho prostředí? Jak katastrofy proměňují společné vnímání prostředí?

Řečníky postupně představíme.

Aktuální info na:

👉https://facebook.com/events/s/urbanismus-a-katastrofy/441589447991259/