Urbanismus a péče +

10. 8. 2021 20:30 - 22:00

Večery +, o urbanismu a životě. Dramaturgie každého večera je zacílená na rozdílná témata. Gogolák+Grasse tak ve spolupráci s Přístav 18600 chtějí poukázat na různé aspekty urbanismu, plánování měst a jejich dopad na náš život.
Třetí večer sedmého ročníku je zaměřen na „péči“ a urbanismus.
Péče neboli starostlivost o naše prostředí určuje náš vztah k němu. Správa prostředí, jeho správný výběr s ohledem na naše očekávaní či náročnost údržby nebo i ochrana jeho stávajících hodnot. Urbanismus a péče jdou ruku v ruce s ohledem na užívání prostředí.
Jak pečovat o naše prostředí v rámci urbanismu? Jak péče ovlivňuje naše užívání prostředí a obráceně? Je ponechání nebo ochrana stavu prostředí jeho péčí?
Řečníky postupně představíme.
Jsme si vědomy současných opatření proti C19. Program vychází z předpokladu dobrého vývoje situace epidemického stavu. Akce bude odpovídat aktuálním opatřením proti šíření nákazy C19.