Urbanismus a Slovensko +

13. 6. 2023 20:30 - 23:00

Večery +, o urbanismu a jeho překryvech. Dramaturgie každého večera je zacílená na rozdílná témata. Gogolák+Grasse tak ve spolupráci s Přístav 18600 chtějí poukázat na různé aspekty urbanismu, plánování měst a jejich dopad na naše prostředí.
První večer devátého ročníku je zaměřen na „Slovensko“ a urbanismus.
Slovensko je nejenom blízkým sousedem se společnou historií. V rámci urbanismu nás pojí mnoho témat, společných problému i jejich řešení. Variace na místní pohledy a přístupy jako i neotřelé pozice vycházející ze specifik Slovenska. Můžeme je sledovat právě i v projevu urbanismu a jeho detailu. Tyto části v posledních letech na území Slovenska získávají opět na důležitosti a mohou tak být zdrojem inspirace či poučení. Od institucionálního pohledu až k detailu veřejných prostranství.
Jak se mění přístup k urbanismu na Slovensku? Jak se pracuje s detailem veřejných prostranství? Jaké jsou specifika tvorby prostředí na Slovensku?
Divadlo Ruderál.
Vstupné dobrovolné.
Sledujte událost na facebooku pro aktuální info: https://fb.me/e/UDlqceRu