Urbanismus a teritoria +

8. 9. 2020 20:00 - 21:00

Večery +, o urbanismu a životě. Dramaturgie každého večera je zacílená na rozdílná témata. Gogolák+Grasse tak ve spolupráci s Přístav 18600 chtějí poukázat na různé aspekty urbanismu, plánování měst a jejich dopad na náš život.

Třetí večer šestého ročníku je zaměřen na „teritoria“ a urbanismus.
Teritoria, každý z nás chápeme jinak. Jedná se buď o celistvé území, nebo vrstvu vnímání našeho prostředí. Mnohdy jde o vymezení nebo konflikt zájmů nebo idejí. Ty se mohou překrývat a nevědět o sobě. Někdy zas o charakter a „zrnitost“ zástavby nebo okolních krajin a jejich struktur. Od polí až po ideje i to jsou teritoria v našem prostředí.

Jak tyto teritoria v našem prostředí vnímat? Jak jsou teritoria propojeny nebo souběžně existujícími vrstvami? Jak s nimi pracovat jako s ucelenými územími?

Eva Jeníková, In-site
Karolína Kripnerová, Architekti bez hranic
Pavel Hnilička, pavel hnilička architekti

Divadlo Ruderál

Vstupné dobrovolné