Urbanismus a zdraví +

8. 6. 2021 20:30 - 22:00

Večery +, o urbanismu a životě. Dramaturgie každého večera je zacílená na rozdílná témata. Gogolák+Grasse tak ve spolupráci s Přístav 18600 chtějí poukázat na různé aspekty urbanismu, plánování měst a jejich dopad na náš život.
První večer sedmého ročníku je zaměřen na „zdraví“ a urbanismus.
Zdraví je ve vztahu k našim životům to nejdůležitější. Urbanismus toto téma výrazně ovlivnilo, pokud přímo netvořilo. Od čistě fyzického pojetí a možností aktivit až po naše individuální psychické vnímání je toto téma přepisováno do našeho prostředí. I s ohledem na dnešní situaci se toto téma opět dostává na výsluní.
Co napomáhá udržet naše prostředí „zdravé“? Jak se k tématu zdraví a „nemocí“ našeho prostředí dnes můžeme postavit? Jaké různé vrstvy pojetí ne/zdraví v urbanismu můžeme číst?
Řečníky postupně představíme.
Jsme si vědomy současných opatření proti C19. Program vychází z předpokladu dobrého vývoje situace epidemického stavu. Akce bude odpovídat aktuálním opatřením proti šíření nákazy C19.